HİZMETLERİMİZ


Tanı ve Tedavi

Genel psikolojik değerlendirme ve danışmanlık

Bireysel psikoterapi-tedavi

Oyun terapisi

Aile terapisi

Kliniğimizde Uygulanan Testler

Zeka testi- WISC-R   

WİSC-4

Dikkat testi- BİLNOT DİKKAT BATARYASI

CAS

Projektif Testler ( TAT- SYMONDS- CAT)

MOXO - CPT

ATTENTİONER DİKKAT EĞİTİMİ

Alanında deneyimli bir psikolog tarafından uygulanan bir uygulamadır. Dikkat geliştirici ve dikkati destekleyici bir takım materyallerle birlikte 45 dakikalık seanslar şeklinde çocuğa bire-bir uygulanmaktadır. Özellikle yaşça küçük olan çocuklarda dikkat becerilerini arttırmaya yönelik olarak uygulanmaktadır. Ayrıca ilaç tedavisine destek amaçlı da kullanılabilmektedir. 

 

Okul Danışmanlığı

OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI DANIŞMANLIĞI

Amaç:

0-6 yaş dönemi çocukların zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimleri için önemli bir dönemdir. Çocuğun en hızlı gelişim gösterdiği 0-6 yaş döneminde doğru bir yönlendirme çocuğun ilerleyen yaşlarında hayata bakışını olumlu yönde destekleyecektir. Bu desteği bize sağlayan okul öncesi eğitim kurumları, çocukların sosyal paylaşımı, bir yetişkinin ilgisini paylaşmayı öğrendikleri ilk yerdir. Okul öncesi eğitim kurumlarının zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini destekleyici bir program uygulamaları ve hazırlanan programı uygun koşullarda sunmaları gerekmektedir. Çocukların gelişimsel takibini yapmak, desteklenmesi gereken alanların belirlenip aileye önerilerde bulunmak büyük önem taşımaktadır. Ayrıca okul öncesi kurum personelinin deneyim ve yeterliliği de büyük önem taşımaktadır.

Klinik olarak, okul öncesi eğitim kurumlarının bu sorumluluklarını paylaşan bir program sunmaktayız.

İçerik:

 • Eylül-Ekim aylarında velilere ve öğretmenlere yönelik oryantasyon çalışmaları
 • Dil bilişsel, psikomotor, sosyal duygusal ve özbakım gelişim alanlarına yönelik çocuklarla etkinlikler(drama, sevgi bombardmanı, ritm çalışmaları…vb)
 • Gözlem ve geri bildirim
 • Psikometrik değerlendirme(AGTE, Gessel, Frosting,Denver gelişim testleri, Metropolitan okul olgunluk testi, psikoanalitik hikayelem, bir insan, bir aile çiz testleri . dikkat değerlendrimeleri )
 • Aile görüşmeleri
 • Her ay bülten yazısı
 • Yıl içerisinde iki kez olmak üzere çocuk ve ergen psikiyatristinin vermiş olduğu seminerler
 • İsteğe bağlı olarak personel eğitimleri

 Kazanımlar:

 • Eğitim kurumundaki öğrencilerin güvenilir ölçme araçlarıyla gelişim düzeylerinin tespiti
 • Ölçme değerlendirme sonucunda tedaviye geç kalmadan aileyi yönlendirme
 • Tüm bu değerlendirmeler ve yönlendirmelerle eğitim kurumunun güvenilirliğini artırma
 • Sağlıklı bireyler yetiştirme
 • Erken teşhis
 • Personel huzuru

 Süre:

 • Bir eğitim öğretim yılı boyunca anlaşmalı kurumun öğrenci sayısına bağlı olarak uygun belirlenen gün ve saatlerde

 

Diğer Hizmetler

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

Otizm

Konuşma bozuklukları (kekemelik, konuşma geriliği)

Ögrenme güçlüğü, Özgül öğrenme bozukluğu

Gece işemesi, kaka kaçırma

Tikler, tik bozuklukları

Yeme bozuklukları, anoreksiya nevroza

Panik atak, anksiyete bozukluğu

Depresyon

Obsesif kompulsif bozukluk, takıntılar

Okul korkusu

Sınav kaygısı

Ergenlik dönemi sorunları

Boşanmalar, parçalanmış aile sorunları

Aile terapisi, anne-baba-çocuk ilişki sorunları

Devranım bozuklukları

Cinsel kimlik bozuklukları

Fobiler (korkular)

Uyku bozuklukları