• 09 Ekim 2015

    Okul yaşantısı ya da iş hayatında başarıyı getiren sebeplerin bir kısmı kişiye özgü yetenekler olurken, bir kısmı da zamanla kazanabilen becerilerdir. Çocuğun zeka kapasitesi anlatılanı kavramasını ve akılda tutmasını sağlarken, sorumluluk duygusu ve planlı programlı çalışabilme konusunda ailenin çocuğa yaptığı rehberlik de çocuğun zeka düzeyini ne yönde kullanacağını belirleyen önemli faktörler olmaktadır. Çocuğun eğitimi aldığı kişilerin durumu, mekanın özellikleri de yine diğer önemli faktörlerdir.

    Öğrenmekte akranlarına göre biraz daha fazla güçlük çeken bir çocuğun kalabalık ve bu nedenle sürekli olarak dikkatinin dağıldığı bir ortamda aldığı eğitimin, daha uygun koşuklarda verilen eğitime göre elbette ki eksiklikleri olacaktır. Depresyon, kaygı bozuklukları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü,  ve diğer psikiyatrik yakınmalar yada aile yaşantısındaki güçlükler, oklu içi akran ilişkileri ve diğer çevresel etmenlerin tümünün çocuğun öğrenmesi üzerine olumsuz etkiler de ders başarısızlığına sebep olabilecek muhtemel etmenlerdir. Önemli olan tüm sorunları zamanında fark edilmesi ve yardım için arayışa girilmesidir; gecikmemiş bir yardım süreci ile uygun müdahaleler ile çocuğun işlevselliğinde bozulmaları minimum düzeyde tutarak, çözüme ulaşmak mümkündür.