• 09 Ekim 2015

    Korkulan sosyal durumlar olan toplum önünde konuşma, performans gerektiren durumlar, sosyal toplantılar, ya da yabancılarla konuşma sırasında kalp atım hızında artış, kızarma, terleme, titreme, karın ağrısı gibi belirtilerin ortaya çıkması ile kendisinin gösteren sosyal fobi, günlük hayat etkinlikleri ve kişiler arası ilişkilerde önemli işlevsellik kayıplarına neden olmaktadır.

    Pek çok diğer kaygı bozukluğunun da eş zamanlı olarak ya da farklı zamanlar içerisinde sosyal fobiye eşlik etmesi söz konusu olabilir. Sosyal fobi günlük işlevselliği bozar; çünkü bu kaygıyı yaşayan kişi, anksiyete yaratan ortamlarda kaçınır; bu da pek çok doyum verici yaşam alanından da uzak kalma, okul hayatında kesintiler yaşama gibi sonuçlarla neden olabilir. Yeni öğrenme deneyimlerinden uzak kalışla sonuçlanan bu durum, çocuk ve ergenin kimlik gelişim süreçlerinde de önemli aksamalara yol açabilmektedir. Bilişsel davranışçı teknikler, psikoterapi ağırlıklı destek ve/ veya medikal tedavi uygulamaları ile tedavide etkin sonuçlar elde etmek mümkündür.