• 23 Ekim 2015

  Oyun, belli bir amaca yönelik ya da amaçsız olarak, kurallı ya da kuralsız, çocuğun tüm gelişim alanlarına etki eden, çocuğun isteyerek ve hoşlanarak katıldığı, araçlı ya da araçsız olarak gerçekleştirilen en doğal öğrenme yolu olarak tanımlanabilir. Oyun, okul öncesi çağdaki çocuğun temel uğraşı, öğrenme için kullandığı başlıca yoldur.

  Oyun, hem bilişsel gelişimin aynasıdır hem de sosyal becerilerin öğrenildiği ve duygusal boşalımın sağlandığı bir ortamdır. Çocuğun içinde yaşadığı dünyayı tanıması, sevgilerini, kıskançlıklarını, mutluluk ve üzüntülerini, düşmanlıklarını, iç çatışmalarını, hayallerini, düşüncelerini ifade edebilmesi için en uygun araç olarak kabul edilmektedir. Yetişkin için eğlence, boş zaman değerlendirilmesi olarak kabul edilen oyun, çocuk için işle eşdeğer sayılabilecek, ciddi bir faaliyettir.

   

  Oyun Çocuğa Neler Kazandırır?

  Başlangıçta, çocukların öğrenmek için oynamadıkları, fakat oynarken öğrendikleri birçok kazanım vardır. Oyun, çocuğun bütün gelişim alanlarını etkiler. Bedensel (fiziksel hareket gelişimi), duygusal, sosyal, bilişsel (zihinsel, yaratıcılık, düşünme becerilerin gelişimi) alanlarda çocuğun kazanımları aşağıda belirtilmektedir:

   

  Oyun;

   

  Çocuğun içinde yaşadığı dünyayı, çevresindeki insanları tanımasını ve anlamasını sağlar. Düşündürür ve deneyim kazandırır. Sosyalleşmeye katkı sağlar. İletişim becerilerini geliştirir. Dikkat becerisinin gelişimini destekler. Duygusal zekayı geliştirir. Gözlem yeteneği kazandırır. Çocuğa sabırlı olmayı ve doğadaki oluşum sürecini keşfetmeyi öğretir. Yaşam kurallarının öğrenilmesini sağlar. Konuşmayı öğrenmeye destek verir. Küçük kas becerilerini geliştirir. Matematik dünyasını keşfettirir. Belleği geliştirir. Paylaşmayı, diğerlerinin isteklerini kabul etmeyi veya onlara kendi isteklerini kolaylıkla nasıl kabul ettirebileceğini çatışmalar yoluyla öğretir. Çocukların deneyimlerini geliştirir, öğrendiklerini pekiştirir. Yaşıtları ile birlikte olmanın zevkini tatmalarına, diğer çocuklarla geçinmenin yollarını keşfetmelerine yardımcı olur. Kişiliklerinin gelişmesini sağlar. Empati duygusunu geliştirir.

   

   Uzman Psikolog Müge GÖRBİL

  ailevecocuk@hotmail.com