• 13 Nisan 2019

  DİKKAT EKSİKLİĞİ-HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ( DEHB)  VE ANNE BABA OKULU

   

  DEHB NEDİR?

   

  DEHB başta bireyin kendisi olmak üzere aileyi ve toplumu ilgilendiren yönleriyle

  çocukluk çağının en önemli psikiyatrik sorunlarından biridir. Dikkat eksikliği ve

  hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda hareketlilik, uzun süreli dikkatini sürdürmekte,

  odaklanmakta zorluk ve dürtüsellik belirgin olarak görülmektedir. Tedavi edilmediği

  durumlarda özellikle ergenlikte davranış bozuklukları madde kullanımı ve ek psikiyatrik

  tanılar alabilmektedir.DEHB nin Dikkat eksikliği önde olan grup, aşırı hareketlilik önde olan

  grup ve hem dikkat eksikliğin hem de hareketliliğin önde olduğu grup olan 3 alt tipi vardır.

  DEHB li çocuklar okul öncesi dönemde sosyal ilişkilerde çeşitli sorun yaşarlar, Okula kabul

  edilmeme, arkadaş ilişkilerinde uyum sorunu, aile içinde çatışmalar v.b. DEHB li çocukla yakın

  ilişkide olan anne babalar bu durumdan en fazla zarar gören kişilerdir.

   

  Anne Baba Okulu  (Eğitim Programı):

   

  Dikkat Eksikliği yaşayan çocukların ebeveynlerinde tükenmişlik sıklıkla görülebilir. Anne baba

  eğitim programının hedefi; anne baba çocuk iletişimindeki kopukluğu iyileştirirken özellikle

  evde sorumlu alanlarda pratik beceriler kazanılmasını sağlamak ayrıca bir taraftan da

  çocuğun rekabet becerisini geliştirecek, bilişsel olarak yapabilecekleri konusunda

  cesaretlendirecek, kendi başarılarını inşa etmesine izin verecek ortam sunmaktır.

  8 haftalık bu programda ebeveyn çocukla haftada 2 saat eğitim verilmektedir. Bu program 4

  aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

  İlk aşamada DEHB’li çocuğun ebeveynine psikoeğitim verilmektedir. Sonrasında anne baba

  çocuk iletişimini destekleyici gözlemlerle birlikte üçüncü aşamada ev kuralları, yaptırımlar

  karşısındaki yaklaşım, ödül-zaman ilişkisi v.b. davranış eğitimleri son aşamada ise, anne

  çocuk ile birlikte oyun seanslarıyla dikkat eğitimi verilecektir.

  Birincil amaç ebeveyne DEHB’li çocukla yaşamayı öğretmek, dikkat eksikliği olan çocuğun ise aileyle sağlıklı iletişim kurmasını

  sağlamaktır.